Commercial Intern - NA

位置:
上海
业务:
纳米分析
发布日期:
2018年11月30日
申请最后期限:
2019年1月31日

职位详情:

1.       协助完成客户信息的录入与维护;

2.       与客户电话沟通

3.       协助准备市场活动

 

任职条件:

1.       在校大学生,本科或研究生(大三或研二者优先)

2.       细心,耐心,认真谨慎;

3.       英语良好;

4.       每周2天或以上出勤时间,保证3-6个月

提交 返回空缺职位